Preventief onderzoek

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers minstens eens om de drie jaar de kans op een preventief (medisch) onderzoek (PMO) te geven. Zo wordt een helder en actueel beeld behouden van de gezondheidstoestand en -risico's van uw personeel, terwijl ook het risico op verzuim accuraat kan worden ingeschat. Checkpoint4u kan u helpen om uw preventief onderzoek professioneel te organiseren en begeleiden.

Wat is PMO?

Een PMO is steevast maatwerk. Elk bedrijf is anders en wij stemmen elk onderzoek dan ook af op uw specifieke noden. Hoewel de klemtoon daarbij op de medische en fysiologische aspecten blijft liggen, wordt ook de arbeidscontext nauwkeurig onder de loep genomen. Zo kan onder andere worden nagegaan hoe groot de impact is van de werksfeer, stressfactoren of arbeidslasten. De inhoud van een PMO laten we altijd aansluiten op uw bedrijf en bedrijfscultuur.

De complete service van Checkpoint4u
Ervaring leert ons dat niet enkel de inhoud en uitvoering van het preventief onderzoek voornaam zijn; ook de organisatie en vooral de communicatie over het onderzoek moeten vlekkeloos verlopen. Wij helpen u daarom van a tot z en nemen alle lasten uit handen. We stoppen niet bij loutere monitoring, maar creëren tegelijk het draagvlak voor effectieve gezondheidsbevordering.


Meer informatie