Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De wetgever verplicht u als werkgever om uw werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. De aanbeveling luidt dat dit best minstens 1 keer om de 3 jaar gebeurt. Bent u als bedrijfsleider op zoek naar een structurele partner om het PMO te organiseren op maat van uw onderneming(en), dan kan Checkpoint4u Gilze u helpen.

Een PMO op maat van uw bedrijf

Geen 2 PMO-en zijn hetzelfde en dat komt omdat geen 2 bedrijven hetzelfde zijn. Elk onderzoek is dus strikt maatwerk aangepast aan de noden van uw personeel. De inhouden van onze onderzoeken worden dan ook helemaal toegespitst op de werklasten van uw bedrijvigheid. Naast het medische aspect, spelen daarbij vooral ook de werkomstandigheden een voorname rol. Zo kunnen we immers beter bekijken wat de impact is van werklasten, stressfactoren en werksfeer op de algehele gezondheid van uw medewerkers. Dit stelt ons dan weer in staat om nauwkeuriger de gezondheidsrisico's en het risico op arbeidsverzuim in te schatten. Hoe beter het PMO bij uw onderneming aansluit, des te vollediger en nauwkeuriger wordt uw inzicht in de gezondheid van uw werknemers.

Het volledige plaatje
Onze ervaring leert dat niet enkel de organisatie van het PMO belangrijk is, de communicatie is dat net zozeer. Daarom nemen wij ook dit aspect van het preventief medisch onderzoek integraal op ons. Op die manier kunnen we in uw bedrijf niet enkel het nodige draagvlak creëren voor een correct en significant PMO, maar ook voor een structureel beter bedrijfsinzicht in (het belang van) gezondheid op de werkvloer.


Meer informatie